Pensioenkapitaal omzetten in een variabel pensioen

Beschikbare premieregeling

Voordat je met pensioen gaat, kun je kiezen wat voor pensioenuitkering je wilt: een vast of een variabel pensioen. Deze keuze geldt alleen voor het pensioenkapitaal dat je tijdens je loopbaan hebt opgebouwd in onze beschikbare premieregeling. Dit pensioenkapitaal beheer je zelf via de Mijn Pensioen-omgeving van NN Investment Partners (NN IP).

Wil je weten of de beschikbare premieregeling voor jou geldt? Vul dan hier de naam van je werkgever in.    

Wat is een vast pensioen en wat een variabel pensioen?

1. Vast pensioen

Bij een vast pensioen weet je ongeveer welk bedrag je maandelijks ontvangt voor de rest van je leven. Het bedrag kan alleen hoger worden als we jouw pensioen kunnen laten meestijgen met de prijzen. Of dat lukt, hangt af van onze financiële positie. Het bedrag kan alleen lager worden als we je pensioen moeten verlagen omdat onze financiële positie slecht is. We zetten deze maatregel alleen in als het écht niet anders kan.

Bij ons fonds is een vast pensioen geregeld. Als je geen keuze maakt, gaan wij ervan uit dat je kiest voor een vast pensioen.

2. Variabel pensioen

Bij een variabel pensioen staat het bedrag dat je krijgt niet vast, omdat met je pensioenkapitaal nog wordt belegd. Gaan de beleggingen goed, dan stijgt je pensioen. Je pensioen kan meer stijgen dan de stijging van de prijzen. Maar je pensioen kan ook lager uitvallen als de beleggingen tegenvallen. Het is zelfs mogelijk dat je pensioenkapitaal minder waard wordt in het geval van een negatief netto rendement. Je weet dus niet van tevoren hoeveel pensioen je de rest van je leven krijgt.

Wil je liever een variabel pensioen? Dan kun je daarvoor terecht bij een verzekeraar of bank. Met het pensioenkapitaal dat je bij ons hebt opgebouwd, koop je dan bij een verzekeraar of bank een variabel pensioen in. Dat is jouw ‘shoprecht’.

Vergelijken vast en variabel pensioen

Klik hier  om de mogelijke ontwikkeling van een vast pensioen over een periode van 20 jaar te vergelijken met de mogelijke ontwikkeling van een variabel pensioen. Dit voorbeeld is gebaseerd op een pensioenkapitaal van € 50.600,-.

Wat moet je doen?

15 jaar vóór je pensioenrichtleeftijd, dat is op dit moment 67 jaar, kun je voorsorteren op je definitieve keuze. Je ontvangt van NN IP een brief met informatie. Via de website van Mijn Pensioen geef je door of je wel of niet van plan bent om te blijven beleggen na je pensioendatum. Deze keuze kun je elk jaar aanpassen. Enkele maanden voor je pensioenleeftijd moet je een definitieve keuze maken. Daarover ontvang je automatisch een brief van ons fonds met daarin een berekening van je pensioenkapitaal. Daarbij zit ook een keuzeformulier waarop je jouw keuzes kenbaar maakt om je pensioen op maat te maken.

Wat kun je doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en controleer hoeveel ouderdomspensioen en partnerpensioen er voor je geregeld is bij ons fonds.

Wat kun je verder doen?

Twijfel je over welke keuze je moet maken? Ons pensioenfonds kan en mag jou daarover niet adviseren. Een onafhankelijk financieel adviseur kan dat wel. Let op: hier zijn kosten aan verbonden.

Meer informatie

In onze deelnemersbrochure vind je meer informatie over het beleggen van het pensioenkapitaal via NN IP.

Algemene informatie over een vast en een variabel pensioen vind je in de voorbeeldteksten van de Pensioenfederatie.