Disclaimer

Aansprakelijkheid

Het pensioenfonds heeft zich ten zeerste ervoor ingespannen, dat de informatie op deze internetsite correct en actueel is. Het is evenwel mogelijk, dat de informatie onjuist of niet geheel volledig is. Alvorens rechten te ontlenen aan de inhoud van deze site, dient eerst bij het pensioenfonds geïnformeerd te worden of de gepubliceerde informatie juist is. Dit geldt evenzeer voor gebruikmaking van de gepubliceerde teksten.
Het pensioenfonds staat er niet voor in, dat de informatie op de internetsite altijd geschikt is voor het doel, waarvoor de informatie wordt geraadpleegd.
Het pensioenfonds wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele nadelige consequenties ten gevolge van acties, die gebaseerd zijn op uitsluitend de informatie, die gepubliceerd is op deze internetsite.
Het pensioenfonds is evenmin aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de internetsite voor de gebruiker.

Copyright

Het pensioenfonds geeft hierbij toestemming om kopieën van de inhoud van deze internetsite te reproduceren voor strikt persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Deze toestemming houdt niet het recht in op de reproductie, distributie, uitzending of enig ander gebruik voor openbare of commerciële doeleinden. Het gebruik van deze internetsite houdt geen toestemming in om inbreuk te maken op dit recht, of op de rechten van derden, die mogelijk berusten op materiaal, dat voor deze internetsite is gebruikt. Het pensioenfonds kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van enige internetsite, die aan deze internetsite via een link is verbonden.

Digitale nieuwsbrief

De inhoud van de nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud van de nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Het overnemen van informatie uit de nieuwsbrief is toegestaan mits de nieuwsbrief als bron wordt vermeld/c.q. een verwijzing naar de nieuwsbrief is opgenomen. Het pensioenfonds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verkeerd overnemen of bewerken van de gegevens.  

Cookieverklaring

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig bestandje dat bij het bezoeken van deze website wordt meegestuurd en door browser wordt opgeslagen op de harde schijf van uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon). Er zijn verschillende soorten cookies.

Functionele cookies zorgen voor een volledige en goede werking van de website, deze cookies zijn strikt noodzakelijk en worden altijd geplaatst. Wij gebruiken deze noodzakelijke cookies om het websitebezoek te vergemakkelijken.

Analytische cookies worden geplaatst ten behoeve van statistische doeleinden op basis waarvan de website steeds verder kan worden verbeterd. Hiervoor wordt Google Analytics ingezet. Google Analytics is een tool die anonieme informatie en statistieken levert over het gebruik van de website. Ten behoeve van de inzet van Google Analytics hebben afspraken gemaakt met Google conform de voorschriften van de Autoriteit Persoonsgegevens. Er is een bewerkersovereenkomst afgesloten, een deel van uw IP-adres wordt afgeschermd waardoor uw gegevens niet naar u herleidbaar zijn. Tevens is de mogelijkheid tot het delen van gegevens uit Google Analytics met Google uitgezet. Dit om uw privacy zoveel mogelijk te waarborgen. Analyserende cookies worden uitsluitend geplaatst met uw toestemming. Via uw voorkeuren kunt u aangegeven of u analyserende tracking cookies niet wil accepteren.

Cookies voor marketingdoeleinden worden gebruikt om bezoekers van deze website te volgen en informatie over hun websitegedrag te verzamelen. Op basis van deze informatie kunnen marketinggerelateerde activiteiten (zoals het tonen van advertenties) worden ondernomen.