De toekomst van TrueBlue

Ons fonds denkt al een tijdje na over de toekomst. Dat hebben we je al eerder laten weten. We zijn nu een stap verder. Op 1 april én op 1 mei 2020 gaat er wat veranderen. Wat betekent dit voor jou en je medewerkers? 

 • Ben je - op basis van je cao - verplicht aangesloten bij TrueBlue?
  Dan bouwen je medewerkers vanaf 1 april 2020 pensioen op bij PNO Media. Dat geldt voor de middelloonregeling en voor de beschikbarepremieregeling. Dat hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties op 10 oktober 2019 besloten.

 • Ben je niet verplicht aangesloten bij TrueBlue?
  Dan beslis je zelf of je de opbouw van het pensioen voor je medewerkers op 1 april bij PNO Media onderbrengt.

 • Hebben je medewerkers pensioen opgebouwd met de middelloonregeling? Of krijgen zij nu een pensioenuitkering uit die regeling?
  Dan dragen we hun opgebouwde pensioen of uitkering op 1 mei 2020 over aan De Nationale APF. Van dat fonds krijgen ze dan ook (in de toekomst) hun uitkering.

 • Hebben je medewerkers kapitaal opgebouwd met de beschikbarepremieregeling? Maar krijgen zij nu nog geen uitkering uit die regeling?
  Dan dragen we hun kapitaal op 1 mei 2020 over aan PNO Media. Van dat fonds krijgen zij dan ook in de toekomst hun uitkering.

 • Hebben je medewerkers pensioen ingekocht met het kapitaal van de beschikbarepremieregeling? En krijgen zij nu een uitkering uit die regeling?
  Dan dragen we hun pensioenuitkering op 1 mei 2020 over aan De Nationale APF. Van dat fonds krijgen zij dan ook hun uitkering.

Wat betekent de overstap naar PNO Media voor jou als werkgever?

Dat hebben we voor je op een rijtje gezet:

En je medewerkers?

Zij lezen hier meer over de overstap. Wil je hen zelf ook informeren?

Waarom deze overstap?

Rob de Ridder van Pensioenfonds TrueBlue: “Ons fonds is vertrouwd en geeft veel ruimte om onze eigen pensioenregeling uit te voeren. Maar dat wordt wel steeds duurder. De kosten stijgen, onder andere doordat er niet genoeg nieuwe medewerkers pensioen bij ons opbouwen. Daarom hebben we uitgebreid overlegd met het bestuur en sociale partners (werkgeversvereniging en vakorganisaties).

Uit allerlei onderzoeken en analyses is gebleken dat bij deze twee fondsen de (opgebouwde) pensioenen en uitkeringen in goede handen zijn. Dat biedt al onze deelnemers zekerheid en continuïteit.

Voor de opgebouwde kapitalen met de beschikbarepremieregeling hebben we voor PNO Media gekozen. Zij beleggen op een verantwoorde manier. En jij bepaalt zelf welk risicoprofiel het beste bij je past. Is je pensioendatum nog ver weg, dan kun je risicovoller beleggen dan wanneer je pensioendatum dichtbij is.

Voor de opgebouwde pensioenen en de uitkeringen van de middelloonregeling is De Nationale APF de beste keus. We hebben bijvoorbeeld gekeken naar uitvoeringskosten, de hoogte van het te verwachten pensioen en de kans op een verhoging of verlaging van de pensioenen. De Nationale APF heeft dezelfde vermogensbeheerder en zet het (beleggings)beleid op dezelfde voet voort.”

Wie waren bij de gesprekken over deze overstap betrokken?

Alle werkgevers met een pensioenregeling van TrueBlue. Zij zijn vertegenwoordigd in het bestuur. Ook de werknemersorganisaties, het Verantwoordingsorgaan en de Raad van toezicht zijn bij de gesprekken betrokken geweest.