Nieuws

Beleidsdekkingsgraad in november: 99,4%

De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds daalde in november van 99,6% naar 99,4%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105 procent betekent dat het pensioenfonds op het moment van uitkeren € 1,05 aan vermogen heeft. Dus voldoende voor elke euro die het dan moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 99,4% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds als geheel. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. De actuele dekkingsgraad van ons fonds daalde in november van 98,2% naar 97,9%.

Beleidsdekkingsgraad middelloonregeling

TrueBlue kent 2 basispensioenregelingen: een middelloonregeling en een beschikbare premieregeling. Naast de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad van het fonds als geheel, houdt het fonds ook de beleidsdekkingsgraad bij van alleen de middelloonregeling. Deze beleidsdekkingsgraad daalde in november van 99,6% naar 99,4%. Het fonds houdt deze dekkingsgraad apart bij, omdat in het herstelplan van deze beleidsdekkingsgraad wordt uitgegaan.

Ontwikkelingen in november

Het eerste deel van de maand verliep financieel niet goed voor ons fonds. De rente daalde en de beleggingen stonden onder druk: aandelen werden minder waard, de olieprijs daalde en beleggers waren erg onzeker over de Brexit.

De laatste week van november maakte veel goed. De EU-landen zetten een handtekening onder het Brexit-akkoord en de aandelen stegen in waarde. Uiteindelijk bleef onze financiële positie ongeveer gelijk aan die van oktober.

Meer informatie

In een grafiek zie je hoe de dekkingsgraad van TrueBlue zich heeft ontwikkeld.