Nieuws

Beleidsdekkingsgraad licht gedaald in oktober

De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds daalde in oktober van 99,8% naar 99,6%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105 procent betekent dat het pensioenfonds op het moment van uitkeren € 1,05 aan vermogen heeft. Dus voldoende voor elke euro die het dan moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 99,6% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds als geheel. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. De actuele dekkingsgraad van ons fonds daalde in oktober van 100,1% naar 98,2%.

Beleidsdekkingsgraad middelloonregeling

TrueBlue kent 2 basispensioenregelingen: een middelloonregeling en een beschikbare premieregeling. Naast de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad van het fonds als geheel, houdt het fonds ook de beleidsdekkingsgraad bij van alleen de middelloonregeling. Deze beleidsdekkingsgraad daalde in oktober van 99,8% naar 99,6%. Het fonds houdt deze dekkingsgraad apart bij, omdat in het herstelplan van deze beleidsdekkingsgraad wordt uitgegaan.

Ontwikkelingen in oktober

In de maand oktober ging het financieel niet goed met ons fonds. Dat komt door verliezen op de aandelenbeurzen en een grote daling van de rente waarmee het fonds rekent. Ons fonds belegt in aandelen in verschillende categorieën en verschillende landen. We hebben ook andere beleggingen, zoals obligaties (= leningen). Door een spreiding kunnen we tegenvallers normaal gesproken opvangen.

Afgelopen maand was een erg slechte maand voor de aandelen over de hele wereld. Die daalden in waarde. De andere beleggingen bleven ongeveer gelijk. Zij compenseerden de daling niet. Daardoor nam ons vermogen af en dat is slecht voor onze financiële positie. Omdat ook de rente omlaag ging, was dat effect nog sterker. Bij een lage rente moet ons fonds meer geld opzij zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen.

Meer informatie

In een grafiek zie je hoe de dekkingsgraad van TrueBlue zich heeft ontwikkeld.