Nieuws

Wijziging in de beschikbare premieregeling

Het bestuur van TrueBlue heeft besloten om je reservepensioenpotje per 1 juli 2018 samen te voegen met je persoonlijke pensioenspaarpot.

Met de TrueBlue beschikbare premieregeling vul jij jouw eigen pensioenspaarpot. Elke maand betaalt je werkgever daarvoor premie aan TrueBlue. Je betaalt zelf ook mee. Hoeveel premie er voor jou wordt betaald, hangt af van jouw  leeftijd. We noemen dit een premiestaffel. Ga je met pensioen? Dan koop je met jouw eigen pensioenspaarpot een pensioenuitkering voor de rest van je leven bij TrueBlue of een andere partij.

Behalve dat er premie voor je wordt ingelegd die mede afhankelijk is van je leeftijd, werd tot 1 juli 2018 ook een bedrag voor je pensioenregeling gespaard in een apart reservepotje. Het bedrag dat in dit reservepensioenpotje is ingelegd, was gelijk aan 10% van de ingelegde premies in je gewone pensioenspaarpot. Het bedrag in dit reservespaarpotje kun je op de pensioendatum gebruiken voor het aankopen van een hogere pensioenuitkering. Er was dus eigenlijk sprake van een extra pensioenspaarpotje. 

Het bestuur van TrueBlue en de sociale partners (werkgevers en werknemers) in de ICT-branche hebben gemerkt dat deze gesplitste opbouw in de persoonlijke pensioenspaarpot en in de reservepensioenspaarpot verwarrend kan zijn voor deelnemers en werkgevers.  

Verschuiving in het opgebouwde pensioenkapitaal per 1 juli 2018

Het bestuur van TrueBlue heeft besloten om je reservepensioenpotje per 1 juli 2018 samen te voegen met je persoonlijke pensioenspaarpot. Dit om te voorkomen dat er in de toekomst onduidelijkheid zou kunnen ontstaan over de vraag of je het geld dat je hebt gespaard in deze reservepensioenpot ook definitief zou ontvangen. Het door jou totaal gespaarde pensioenkapitaal in de beschikbare premieregeling, inclusief het reservepensioenpotje dat hier per 1 juli 2018 aan is toegevoegd, wordt door de samenvoeging niet aangetast. 

Jouw opgebouwde reservepensioenpot is momenteel zichtbaar op een aparte rekening op je pensioenportaal. Het bestuur werkt momenteel aan een oplossing om deze rekeningen ook administratief samen te voegen.

Voorbeeld:

Een deelnemer van 21 jaar neemt in 2018 deel aan de beschikbare premieregeling.

Tot 1 juli 2018 ging dat als volgt:
De premie bedroeg tot 1 juli 2018 7% van het deel van het salaris waarover pensioen wordt opgebouwd.

Deze deelnemer spaarde dus deze 7% in de persoonlijke pensioenspaarpot.

Daarnaast spaarde deze deelnemer ook 0,7% van dat salarisdeel in het reservepotje.

In de twee potjes samen spaart deze deelnemer in totaal dus 7,7% (= 7,0% + 0,7%) van het deel van het salaris waarover pensioen wordt opgebouwd.

Na 1 juli 2018:
Per 1 juli 2018 spaart de deelnemer niet langer voor zijn reservepensioenpotje, maar alleen voor zijn persoonlijke pensioenspaarpot. Om de totale inleg gelijk te houden wordt de premie voor deze pensioenpot verhoogd naar 7,7%. De totale premie blijft dus ook gelijk.