Nieuws

Beleidsdekkingsgraad augustus: 97,5%

De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds daalde in augustus van 97,8% naar 97,5%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen).

Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105 procent betekent dat het pensioenfonds op het moment van uitkeren € 1,05 aan vermogen heeft. Dus voldoende voor elke euro die het dan moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 97,5% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds als geheel. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.

Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele dekkingsgraad van ons fonds daalde in augustus van 96,5% naar 95,4%.

Beleidsdekkingsgraad middelloonregeling

TrueBlue kent 2 basispensioenregelingen: een middelloonregeling en een beschikbare premieregeling. Naast de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad van het fonds als geheel, houdt het fonds ook de beleidsdekkingsgraad bij van alleen de middelloonregeling.

Deze beleidsdekkingsgraad daalde in augustus van 97,6% naar 97,3%. Het fonds houdt deze dekkingsgraad apart bij, omdat in het herstelplan van deze beleidsdekkingsgraad wordt uitgegaan.

Wat speelde er in augustus?

De financiële positie verslechterde met name in het begin van augustus. Toen ging de rente omlaag. Een lage rente is slecht nieuws voor een pensioenfonds. Dan moeten we meer geld opzij leggen om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Dat geld moeten we verdienen met beleggen. Helaas lukte dat in augustus niet. De waarde van onze aandelen daalde door de spanningen over een handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Onze obligaties werden wel meer waard. De lage rente heeft op die beleggingen namelijk een positief effect. Zij worden meer waard als de rente daalt. Helaas is dat positieve effect veel kleiner dan het negatieve effect van een lage rente op de verplichtingen om alle pensioenen te kunnen betalen. Conclusie: augustus was opnieuw een slechte maand voor onze financiële positie. 

Meer informatie

In een grafiek zie je hoe de dekkingsgraad van TrueBlue zich heeft ontwikkeld.