Nieuws

Beleidsdekkingsgraad september: 97,2%

De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds daalde in september  van 97,5% naar 97,2%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen).

Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105 procent betekent dat het pensioenfonds op het moment van uitkeren € 1,05 aan vermogen heeft. Dus voldoende voor elke euro die het dan moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 97,2% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds als geheel. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.

Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele dekkingsgraad van ons fonds steeg  in september van 95,4% naar 96,3%.

Beleidsdekkingsgraad middelloonregeling

TrueBlue kent 2 basispensioenregelingen: een middelloonregeling en een beschikbare premieregeling. Naast de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad van het fonds als geheel, houdt het fonds ook de beleidsdekkingsgraad bij van alleen de middelloonregeling.

Deze beleidsdekkingsgraad daalde in september van 97,3% naar 97,0%. Het fonds houdt deze dekkingsgraad apart bij, omdat in het herstelplan van deze beleidsdekkingsgraad wordt uitgegaan.

Ontwikkelingen in september

De rente steeg in september, dat is goed nieuws voor een pensioenfonds. Een hogere rente betekent dat ons fonds op lange termijn minder geld opzij hoeft te zetten om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Dit heeft een positief effect op onze financiële positie. Daarnaast profiteerde ons fonds in september van goede aandelenrendementen. Het positieve effect van deze ontwikkelingen werd echter teniet gedaan door een daling van de waarde van de obligaties. Ondanks de stijging van de actuele dekkingsgraad, daalde de beleidsdekkingsgraad met 0,3%-punt.

Meer informatie

In een grafiek zie je hoe de dekkingsgraad van TrueBlue zich heeft ontwikkeld.