Nieuws

De toekomst van TrueBlue

Pensioenfonds TrueBlue zorgt voor jouw pensioen. Ook in de toekomst wil je dat dit goed geregeld is. 

Strenge eisen

Maar het wordt voor ons als klein fonds steeds moeilijker om de pensioenregeling goed uit te voeren. De wet- en regelgeving rondom pensioenen is ingewikkeld en verandert vaak. De overheid en De Nederlandsche Bank stellen steeds strengere eisen aan pensioenfondsen. Bijvoorbeeld als het gaat om de dekkingsgraad, het beleggingsbeleid en gegevensbeveiliging.

Zekerheid en continuïteit 

Kunnen we jouw pensioen ook in de toekomst veilig stellen? Dat hebben we de afgelopen maanden onderzocht. Daarvoor hebben we vele gesprekken gevoerd. Ook de sociale partners (werkgevers en vakbonden), de raad van toezicht en het Verantwoordingsorgaan zijn hierbij betrokken. We vinden dat we de pensioenen beter bij een groter pensioenfonds kunnen onderbrengen. Dat biedt meer zekerheid en continuïteit.

Je pensioen in goede handen

Het ziet ernaar uit dat we de komende maand hierover een beslissing nemen. Dan kiezen we voor een fonds waar jouw pensioen ook in de toekomst in goede handen is. Daar kun je op vertrouwen.

Zover is het nog niet. Maar dan weet je alvast wat er speelt. Zodra er meer nieuws is, hoor je van ons. Kijk ook regelmatig op deze website voor meer informatie. We houden je op de hoogte!

Rob de Ridder
voorzitter Bpf TrueBlue

Meer informatie vind je in de veelgestelde vragen op deze website: