Nieuws

Jouw pensioen in 2020

Wij hoeven de pensioenen per 1 januari niet te korten. Omdat de dekkingsgraad van ons fonds te laag is, kunnen we de pensioenen ook niet verhogen.

Wat verandert er nog meer? 

  • Vanaf 1 april 2020 gaat de toekomstige pensioenopbouw van de middelloonregeling en de beschikbarepremieregeling naar PNO Media. Dat hebben we je al eerder laten weten. Lees meer over de toekomst van TrueBlue.

  • Van 1 januari tot 1 april blijft de premie van de middelloonregeling van TrueBlue hetzelfde als nu, namelijk 29%. Vanaf 1 april - als de pensioenopbouw overgaat naar PNO Media - wordt de premie ongeveer 27,5%. PNO Media moet het exacte premiepercentage nog vaststellen.

  • Van 1 januari tot 1 april gaat de pensioenopbouw van de middelloonregeling van TrueBlue tijdelijk omlaag van 1,783% naar 0,91%. Dit hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties zo besloten. Als in deze periode onverhoopt deelnemers overlijden of arbeidsongeschikt raken dan worden hun nabestaanden en zijzelf ontzien door het opbouwpercentage van 1,783% te handhaven. Na 1 april stijgt de opbouw (bij PNO Media) naar 1,823%.

  • We weten nog niet waar we de opgebouwde pensioenen en de uitkeringen onderbrengen. Daarover zijn we nog met diverse partijen in gesprek. We houden je op de hoogte.