Nieuws

Beleidsdekkingsgraad gestegen in december

De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds steeg in december van 97,1% naar 97,4%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen).

Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105 procent betekent dat het pensioenfonds op het moment van uitkeren € 1,05 aan vermogen heeft. Dus voldoende voor elke euro die het dan moet uitkeren.

2 dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 97,4% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds als geheel. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden.

Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen.

De actuele dekkingsgraad van ons fonds steeg  in december van 97,7% naar 100,1%.

Beleidsdekkingsgraad middelloonregeling

TrueBlue kent 2 basispensioenregelingen: een middelloonregeling en een beschikbare premieregeling. Naast de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad van het fonds als geheel, houdt het fonds ook de beleidsdekkingsgraad bij van alleen de middelloonregeling.

Deze beleidsdekkingsgraad steeg in december van 96,9% naar 97,2%. Het fonds houdt deze dekkingsgraad apart bij, omdat in het herstelplan van deze beleidsdekkingsgraad wordt uitgegaan.

Ontwikkelingen in december

De rente waarmee ons fonds zijn financiële positie moet berekenen, steeg in december. Dat is goed nieuws voor onze dekkingsgraad. Hierdoor moet ons fonds namelijk minder geld opzij zetten om in de (verre) toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Dit positieve effect is terug te zien in de stijging van de actuele dekkingsgraad met 2,3%-punt. Ook zien we voor het eerst in lange tijd een stijging in de beleidsdekkingsgraad, namelijk een stijging van 0,3%-punt.

Meer informatie

In een grafiek zie je hoe de dekkingsgraad van TrueBlue zich heeft ontwikkeld.