Beleggingsbeleid

Over TrueBlue

TrueBlue wil met de ingelegde premies een maximaal rendement behalen voor alle deelnemers aan het pensioenfonds.

Zorgvuldig beleggen

Premies beleggen we zorgvuldig en volgens een gedegen beleggingsbeleid. We streven daarbij naar een goed rendement tegen beperkte risico’s. 

Het bestuur bepaalt welke risico’s we daarbij nemen. We houden daarbij rekening met de opbouw van het deelnemersbestand, de vereiste solvabiliteit en de wenselijkheid van stabiele premies. 

De uitgangspunten van het beleggingsbeleid staan in de Verklaring beleggingsbeginselen.

Vermogensbeheer

NN Investment Partners beheert het vermogen van TrueBlue voor de middelloonregeling en de beschikbare premieregeling. De vastgoedportefeuille is ondergebracht bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance. In het jaarverslag lees je alles over het vermogen en de beleggingen van TrueBlue.