Bestuur

Over TrueBlue

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling en de belegging van het kapitaal. TrueBlue wil dit op een eerlijke en heldere manier doen. Daarom is het bestuur samengesteld uit vertegenwoordigers van iedereen die bij het pensioenfonds en de digitale sector is betrokken.

Samenstelling

Het bestuur bestaat uit 7 leden: 3 namens werkgevers, 3 namens werknemers en 1 namens pensioengerechtigden.

Per 1 januari 2019 zijn dit:


Naam Namens Organisatie
De heer R.H. de Ridder (voorzitter) Pensioengerechtigden  
De heer J.P. Keukelaar (secretaris) Werkgevers Werkgeversvereniging ICT
De heer J. Tuk Werkgevers Werkgeversvereniging ICT
De heer H. Nieuwenhuijse Werkgevers Werkgeversvereniging ICT
De heer R. Barnhoorn Werknemers FNV
De heer J.W. Eggen Werknemers De Unie
De heer A. van den Brink Werknemers CNV Vakmensen