Commissies

Over TrueBlue

Pensioencommissie

Deze commissie ondersteunt het bestuur bij het opstellen en wijzigen van de reglementen, statuten en overeenkomsten.

Beleggingsadviescommissie

Deze commissie houdt zich bezig met beleggingen, vermogensbeheer en risicobeheer. De commissie:

 • geeft advies aan het bestuur over besluiten op dit gebied;
 • stelt ieder jaar het beleggingsplan en vermogensbeheerplan op en bewaakt de uitvoering;
 • adviseert over de selectie en vergoeding van vermogensbeheerders.

Jaarwerkcommissie

Deze commissie houdt zich bezig met de jaarlijkse financiële verslagen. De commissie:

 • bereidt het bestuursverslag, het jaarverslag en het actuarieel rapport voor;
 • coördineert de werkzaamheden van de actuarissen en de accountants.

Dispensatiecommissie

Deze commissie bereidt de beoordeling van dispensatieverzoeken voor. Dit zijn verzoeken van werkgevers die verplicht meedoen met het fonds maar liever een eigen regeling willen.

Communicatiecommissie

Deze commissie houdt zich bezig met de communicatie met werkgevers, deelnemers en gepensioneerden. De commissie:

 • adviseert het bestuur over het communicatiebeleidsplan en de jaarkalender op en bewaakt de uitvoering;
 • zorgt voor communicatiemiddelen zoals het Uniform Pensioenoverzicht, het Pensioen 1-2-3, (digitale) nieuwsbrieven en brochures;
 • zorgt ervoor dat de website actueel is.

Riskcommissie

Deze commissie houdt zich bezig met de beheersing van financiële en niet-financiële risico’s, binnen en buiten het fonds. De commissie:

 • let erop dat controlesystemen en risicomaatregelen goed werken;
 • beoordeelt de rapportages van partijen aan wie het fonds werk uitbesteedt;
 • ondersteunt het bestuur bij de controle op de naleving van regels.