Gedragscode

Over TrueBlue

TrueBlue wil de belangen van iedereen die bij het pensioenfonds is betrokken zo integer mogelijk behartigen. Daarom hebben we een gedragscode opgesteld.

In de gedragscode staan richtlijnen voor ethisch gedrag die de bestuursleden moeten naleven als zij uit naam van TrueBlue handelen.