Raad van toezicht

Over TrueBlue

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene zaken in het fonds. De raad van toezicht bestaat uit 3 onafhankelijke, deskundige en gezaghebbende leden. Zij worden voorgedragen door het verantwoordingsorgaan en benoemd door het bestuur. De Nederlandsche Bank (DNB) toetst of de leden geschikt zijn.

Samenstelling

De raad van toezicht bestaat uit 3 leden. 

Per 1 juli 2018 zijn dit: 

Naam
De heer M. Straatmeijer 
Mevrouw R. Poldner
Mevrouw J. Matelski