Transparantiedocument

Over TrueBlue

Het bestuur van TrueBlue is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregelingen die sociale partners met elkaar hebben gemaakt.

De Stichting van de Arbeid heeft principes voor goed pensioenfondsbestuur vastgesteld. In het transparantiedocument staat hoe TrueBlue invulling geeft aan die principes.