Verantwoordingsorgaan

Over TrueBlue

Het verantwoordingsorgaan geeft een oordeel over het handelen van het bestuur. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de manier waarop dat is uitgevoerd.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers.

Samenstelling

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 5 leden. 

Per 1 januari 2018 zijn dit:

Naam Namens
De heer G. van de Beek Pensioengerechtigden
Vacature Werkgevers
De heer M.J. Overweg Werknemers, secretaris
De heer B. Rohling Werknemers, voorzitter
De heer M. van Velzen Werknemers