Beschikbare premieregeling

TrueBlue-regelingen

Met de TrueBlue beschikbare premieregeling vul jij jouw eigen pensioenspaarpot. Elke maand betaalt je werkgever daarvoor premie aan TrueBlue. Je betaalt zelf ook mee. Ga je met pensioen? Dan koop je met jouw eigen pensioenspaarpot een pensioenuitkering voor de rest van je leven.

Jouw pensioenspaarpot groeit

De premies van alle deelnemers aan de TrueBlue beschikbare premieregeling worden belegd. Het rendement op die beleggingen maakt dat jouw pensioenspaarpot groeit.

Je gaat met pensioen als je 67 jaar wordt

Maar eerder of later kan ook. Je bepaalt dit zelf. Op basis van jouw wensen en de hoogte van jouw pensioenspaarpot.

De hoogte van je pensioen

Als je met pensioen gaat, beschik je over jouw eigen pensioenspaarpot. Hoeveel pensioen je daarvoor kunt kopen, hangt af van de hoogte van je pensioenspaarpot op dat moment. Daarnaast is de exacte prijs van jouw pensioen nu nog niet bekend. Die weten we pas als je met pensioen gaat. Met jouw pensioenspaarpot kun je pensioen kopen bij TrueBlue. Maar ook bij een andere pensioenuitvoerder.

Mijn Pensioen van NN Investment Partners

Via de website van Mijn Pensioen (mijnpensioen.nnip.com) heb je online toegang tot alle informatie over jouw pensioenbeleggingen. Hier vind je een actueel overzicht van onder meer je opgebouwde pensioenkapitaal en het behaalde rendement.

Meer informatie over beleggen via Mijn Pensioen vind je in onze brochure over beleggen.

De hoogte van de premie

Hoeveel premie jij betaalt, hangt af van jouw salaris en leeftijd. De premie wordt berekend op basis van de pensioengrondslag. 

  • De pensioengrondslag is jouw pensioengevend salaris min de franchise. 
  • Je bouwt pensioen op tot maximaal € 67.632. Dit is het maximum pensioengevend loon in 2020. Verdien je meer? Dan is het mogelijk om over je salaris boven € 67.632 toch pensioen op te bouwen. Dat kan alleen als jouw werkgever een excedentregeling bij TrueBlue heeft afgesloten. Je bouwt dan in 2020 pensioen op tot € 110.111. 
  • De franchise is het deel van je salaris waarover je geen pensioen opbouwt. We houden er al rekening mee dat je naast je pensioen ook een AOW-uitkering van de overheid ontvangt. De franchise is in 2020 € 15.591.

Hoeveel premie jij betaalt, hangt af van je leeftijd

Dit is de premiestaffel.

 

Per 1 januari 2020

Leeftijdsklassen

4% rekenrente

3% rekenrente

21 t/m 24 jaar

5,17%

7,70%

25 t/m 29 jaar

6,27%

8,90%

30 t/m 34 jaar

7,59%

10,40%

35 t/m 39 jaar

9,24%

12,00%

40 t/m 44 jaar

11,22%

14,00%

45 t/m 49 jaar

13,75%

16,30%

50 t/m 54 jaar

16,94%

19,00%

55 t/m 59 jaar

20,79%

22,30%

60 t/m 64 jaar

25,96%

26,50%

65 t/m 66 jaar

30,47%

30,60%

Minimaal te hanteren percentage van staffel

100%

80%

 

 

 

Premieopslagen 

 

 

Risicodekking overlijden en premievrijstelling 
bij arbeidsongeschiktheid 

8%

 

Solvabiliteit 

1%

 

Administratiekosten

2%

 

Totaal 

11%

 

Je bouwt pensioen op tot maximaal € 67.632

Dit is het maximum pensioengevend loon in 2020. 

Verdien je meer? Dan is het mogelijk om over je salaris boven de € 67.632 toch pensioen op te bouwen. Dat kan alleen als jouw werkgever een excedentregeling bij TrueBlue heeft afgesloten. Je bouwt dan in 2020 pensioen op tot € 110.111

Meer informatie

Meer informatie over de beschikbare premieregeling vind je in deze brochure en in de onderstaande video.