Hoeveel ontvang je?

Doe de pensioencheck

Je wilt natuurlijk weten hoeveel pensioen je opbouwt. Er zijn 2 manieren om je pensioen zelf te checken: 

1. Inloggen in Mijn Pensioencijfers

Mijn Pensioencijfers is een online omgeving waarin je jouw pensioen kunt checken en zelf wijzigingen kunt doorvoeren. Je logt in met je DigiD. (wat is DigiD?). In Mijn Pensioencijfers zie je wat je aan pensioenrechten hebt staan en wat je aan pensioenkapitaal hebt opgebouwd bij TrueBlue.  

In Mijn Pensioencijfers zie je ook:

  • de gegevens van jou en eventueel je partner
  • je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) (lees de veelgestelde vragen)
  • de Pensioenschets. Met behulp van de Pensioenschets weet je of je jouw huidige levensstijl kunt behouden als je straks met pensioen gaat. Draai zelf aan de knoppen en krijg in een paar minuten tijd inzicht in je (on)mogelijkheden voor later.

Mijn Pensioen van NNIP

Via de website van Mijn Pensioen (mijnpensioen.nnip.com) heb je online toegang tot alle informatie over jouw pensioenbeleggingen. Hier vind je een actueel overzicht van onder meer je opgebouwde pensioenkapitaal en het behaalde rendement.

2. Mijnpensioenoverzicht.nl bezoeken

Voor een totaaloverzicht van jouw pensioen ga je naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Je logt in met je DigiD. Daarna zie je:

  • jouw AOW-pensioen van de overheid
  • hoeveel pensioen(kapitaal) je hebt opgebouwd en bij welk pensioenfonds of -verzekeraar
  • wat jouw nabestaanden krijgen als je overlijdt

Vragen?

Is je pensioen niet helemaal duidelijk of heb je andere vragen over jouw pensioen? Neem dan contact op. Onze medewerkers kennen alle details van jouw pensioenregeling en helpen je graag.