Middelloonregeling

TrueBlue-regelingen

In de middelloonregeling bouw je elk jaar een deel van je pensioen op. Je betaalt hiervoor, samen met je werkgever, pensioenpremie. Je krijgt dit pensioen vanaf je pensioenleeftijd totdat je overlijdt.

Je uiteindelijke TrueBlue-pensioen is gebaseerd op jouw gemiddeld pensioengevend loon.

De hoogte van jouw pensioen bij TrueBlue

Hoeveel pensioen je straks van TrueBlue krijgt, hangt af van: 

  • de hoogte van je salaris
  • hoe lang je meedoet aan de pensioenregeling
  • de leeftijd waarop je met pensioen gaat 

Elk jaar krijg je een pensioenoverzicht van ons. Daarop staat hoeveel pensioen je hebt opgebouwd. En wat je straks ongeveer kunt verwachten.

Je gaat met pensioen als je 67 jaar wordt

Maar eerder of later kan ook. Onze pensioenregeling kent verschillende mogelijkheden om je pensioen af te stemmen op jouw wensen.

Je bouwt 0,91% pensioen op

Je bouwt ieder jaar 0,91% pensioen op over een deel van je salaris: de pensioengrondslag. 

  • De pensioengrondslag is jouw pensioengevend salaris min de franchise.
  • Je pensioengevend salaris is je loon tot het maximum Wfsv (Wet financiering sociale verzekeringen). In 2020 is dit € 67.632.
  • De franchise is het deel van je salaris waarover je geen pensioen opbouwt. We houden er al rekening mee dat je naast je pensioen ook een AOW-uitkering van de overheid ontvangt. De franchise is in 2020 € 15.591.

Je bouwt pensioen op tot maximaal € 67.632

Dit is het maximum pensioengevend loon in 2020. 

Verdien je meer? Dan is het mogelijk om over je salaris boven de € 67.632 toch pensioen op te bouwen. Dat kan alleen als jouw werkgever een excedentregeling bij TrueBlue heeft afgesloten. Je bouwt dan in 2020 pensioen op tot € 110.111.

Je betaalt samen met je werkgever pensioenpremie

Je werkgever betaalt de totale premie aan TrueBlue. Je werkgever houdt hiervan de helft in op jouw bruto salaris. Maar je werkgever kan ook minder dan de helft inhouden op jouw bruto salaris. Op je salarisstrook zie je hoeveel pensioenpremie je elke maand betaalt. In 2020 is de pensioenpremie 29% van de pensioengrondslag. 

Meer informatie

Meer informatie over de middelloonregeling vind je in deze brochure en in de onderstaande video.