Verlaging van pensioen

TrueBlue-regelingen

Net als veel andere pensioenfondsen heeft ook TrueBlue last gehad van de slechte economische situatie. De rente daalde fors. Ook leven mensen gemiddeld langer. H ierdoor moet ons fonds nu meer geld reserveren om de pensioenen in de middelloonregeling te kunnen betalen.
Het fonds kan meerdere maatregelen treffen
om de financiële situatie te verbeteren. De uiterste maatregel is het verlagen van de (opgebouwde) pensioenen in de middelloonregeling. Het fonds zet deze maatregel alleen in als het écht niet anders kan.

Wil je weten of de middelloonregeling voor jou geldt? Vul dan hier de naam van je werkgever in. 

Dekkingsgraad

Aan de dekkingsgraad kun je zien of een pensioenfonds financieel gezond is. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de huidige en toekomstige pensioenuitkeringen. Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies voldoende geld in kas om de huidige en toekomstige pensioenen te betalen.

3 toetsmomenten voor verlaging

Voor het verlagen van (opgebouwde) pensioenen gelden 3 wettelijke toetsmomenten:

  1. Als de beleidsdekkingsgraadDe gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. van een pensioenfonds 6 jaareinden achter elkaar lager is dan het Minimaal Vereist Eigen Vermogen (in ons geval 104,2%), dan moet het fonds de (opgebouwde) pensioenen verlagen. Als de beleidsdekkingsgraad een jaareinde boven dit percentage eindigt, begint de periode van 6 jaareinden opnieuw.
    Aangezien de beleidsdekkingsgraad van TrueBlue sinds begin 2016 onder de 104,2% ligt, speelt een eventuele verlaging bij ons fonds op zijn vroegst pas in 2021. 

  2. Als de beleidsdekkingsgraad van een fonds aan het einde van het herstelplan lager is dan het Vereist Eigen Vermogen (in ons geval 115,3%), dan moet het fonds ook verlagen. Het herstelplan van TrueBlue eindigt in 2025.

  3. Als de beleidsdekkingsgraad onder de kritische grens van 92% daalt, dan moet het fonds direct de (opgebouwde) pensioenen verlagen. Ons fonds is met een dergelijke dekkingsgraad namelijk niet meer in staat om de situatie zelf te herstellen.

Communicatie

Mocht er uiteindelijk een reële kans bestaan dat ons pensioenfonds de (opgebouwde) pensioenen moet verlagen, dan laten we je dat uiteraard zo snel mogelijk weten. Als een verlaging definitief wordt, dan moeten we alle belanghebbenden uiterlijk 1 maand voorafgaand  aan de verlaging hierover informeren. Ook moeten we dan aangeven welke afweging daarbij is gemaakt.