Wezenpensioen

TrueBlue-regelingen

Bij TrueBlue regelen we ook een pensioen voor je kinderen. Jouw kinderen krijgen dit als je overlijdt.

Wat er precies geregeld is voor jouw kinderen, hangt af van de regeling waarin jij pensioen opbouwt.

Je neemt deel aan de middelloonregeling

Jouw kinderen hebben recht op wezenpensioen als jij overlijdt. Het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen. Zijn beide ouders overleden? Dan verdubbelen we het wezenpensioen.

Je neemt deel aan de beschikbare premieregeling

Het wezenpensioen is verzekerd op risicobasis. Overlijd je als je nog deelneemt aan deze pensioenregeling? Dan krijgen jouw kinderen een wezenpensioen. Ga je weg bij TrueBlue? Of ga je met pensioen? Dan kun je op dat moment een wezenpensioen kopen met je pensioenkapitaal. Wil je weten wat er voor je kinderen is geregeld? Alle bedragen staan op je jaarlijkse pensioenoverzicht.

Dit zijn je kinderen

Onder kinderen verstaan we: 

  • je eigen kinderen en geadopteerde kinderen 
  • stief- en pleegkinderen die je als eigen kinderen opvoedt

Dit zijn de voorwaarden

  • je kind is vóór jouw pensioendatum geboren, en
  • je kind is nog geen 18 jaar, of:
  • je kind is nog geen 27 jaar (bij studerende kinderen die wekelijks meer dan 20 uur dagonderwijs volgen of arbeidsongeschikt zijn en een Wajong-uitkering ontvangen)