Veelgestelde vragen

Top 5 veelgestelde vragen van werknemers

Top 4 veelgestelde vragen van werkgevers

Veelgestelde vragen over met pensioen gaan

 • Heb ik na mijn pensioen recht op loonheffingskorting?

  Ja, maar bij slechts één uitkering. Wij adviseren je de loonheffingskorting toe te passen op de hoogste uitkering. Bij de aanvraagformulieren voor je pensioen ontvang je een loonbelastingverklaring.

 • Ik ga bijna met pensioen. Hoe vraag ik mijn pensioen aan?

  Zes maanden voor je pensioenleeftijd krijg je van ons de aanvraagformulieren. Deze vul je in en stuur je ondertekend terug. Wij zorgen er vervolgens voor dat alles op tijd wordt geregeld.

 • Kan ik eerder stoppen met werken?

  Ja, dat kan. Je kunt  vanaf je 55e  met pensioen. Wilt je eerder stoppen met werken? Bespreek dit dan altijd met je werkgever.

 • Ontvang ik na mijn pensioen ook een jaaropgave?

  Ja, je krijgt elk jaar een opgave van TrueBlue. Hierop zie je hoeveel pensioen je in het achterliggende jaar hebt ontvangen. Bewaar het overzicht goed. Je hebt het nodig voor je belastingaangifte en voor het aanvragen van huurtoeslag. Je krijgt de jaaropgave ieder jaar in het eerste kwartaal.

 • Ontvang ik ook vakantiegeld?

  Het vakantiegeld wordt verrekend in je maandelijkse pensioenuitkering. Je krijgt je vakantiegeld dus niet apart.

 • Wanneer krijg ik een betalingsspecificatie?

  Bij ingang van je pensioen ontvang je een betalingsspecificatie. Na je pensioen, krijg je alleen een specificatie als er iets wijzigt in je pensioen.

 • Wanneer ontvang ik mijn pensioen?

  Je krijgt je pensioen vanaf de eerste dag van de maand waarin je 67 jaar wordt. Tenzij je ervoor kiest eerder of later met pensioen te gaan. Je pensioenuitkering wordt rond de 25ste van de maand overgemaakt.

Veelgestelde vragen over de middelloonregeling

 • Hoe meld ik me aan bij TrueBlue?

  Jouw werkgever meldt je aan bij TrueBlue. Zelf hoef je niets te doen. Binnen een paar weken na je aanmelding, krijg je een welkomstbrief. Daarin staat wat er is geregeld voor jouw pensioen.

 • Wat kost mijn pensioen?

  Het prijskaartje van het pensioen noemen we premie. Je betaalt die premie samen met jouw werkgever. Hoeveel je precies betaalt, staat op je loonstrook. De werkgever betaalt tenminste 50% van de premie.

 • Hoeveel pensioen ontvang ik later?

  TrueBlue stuurt je elk jaar een pensioenoverzicht. Hierop staat hoeveel pensioen je straks ongeveer krijgt. En hoeveel je nu al hebt opgebouwd. Ook zie je wat er voor je nabestaanden is geregeld als je overlijdt.

 • Wanneer begin ik met pensioen opbouwen bij TrueBlue?

  Je begint met pensioen opbouwen op de dag dat je in dienst treedt bij een werkgever die is aangesloten bij TrueBlue. Je bouwt pensioen op vanaf je 21e. Werkte je al in de digitale sector voordat je 21 was? Dan bouw je pensioen op vanaf de eerste dag van de maand waarin je 21 jaar wordt.

Veelgestelde vragen over trouwen en samenwonen

Veelgestelde vragen over scheiden en uit elkaar gaan

Veelgestelde vragen over ziekte en overlijden

Veelgestelde vragen bij een nieuwe baan

Veelgestelde vragen over verhuizen

Veelgestelde vragen over het pensioenoverzicht

 • Hoe vaak krijg ik een pensioenoverzicht?

  Je krijgt elk jaar een pensioenoverzicht. Ben je geen deelnemer meer van de pensioenregeling van TrueBlue? Dan krijg je 1 keer in de 5 jaar een pensioenoverzicht toegestuurd. Online is er elk jaar een nieuw pensioenoverzicht. Je kunt dit downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website.

 • Op welke gegevens is mijn pensioenoverzicht gebaseerd?

  Je pensioenoverzicht is gebaseerd op de gegevens die op 31 december van afgelopen jaar bij ons bekend waren.

 • Bij 'indiensttreding', 'begin deelneming' en/of 'begin pensioenopbouw' staat een verkeerde datum. Hoe kan dit?

  Op je pensioenoverzicht kan een andere datum staan dan de echte datum waarop je in dienst bent gekomen. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Bijvoorbeeld:

  • Fusie, overname of overstap naar een andere vestiging
   De datum van deze gebeurtenis wordt dan op je pensioenoverzicht vermeld.
  • Herintreden bij je oude werkgever
   De datum van je nieuwe dienstverband is vermeld op je pensioenoverzicht. Je hebt misschien aparte pensioenrechten uit je oude en nieuwe dienstverband, die later zijn samengevoegd.
  • Start pensioenregeling
   Je werkte al bij je werkgever, maar je werkgever is later aangesloten bij TrueBlue. Je bouwt dan pensioen op vanaf het moment dat je werkgever zich aansloot en jouw loongegevens heeft doorgegeven aan TrueBlue.


  Op je pensioenoverzicht staat dus de datum van je nieuwe situatie. Dit heeft geen gevolgen voor je pensioenopbouw.

 • Als niets verandert, hoe ziet mijn pensioen er dan straks uit?

  Dat kunnen wij niet zeggen. De kans is heel klein dat er tussen nu en je pensioendatum niets verandert in je werk- of privésituatie of bij ons pensioenfonds. Daarnaast kan de overheid regels aanpassen, waardoor je pensioen anders uitpakt. Ook de economie speelt een belangrijke rol. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je een inschatting zien van hoeveel pensioen je straks zou kunnen hebben. Dat is een voorspelling op basis van de gegevens die nu bekend zijn. Dit geeft je een indruk van wat je ongeveer kunt verwachten. Het bedrag dat je daar ziet, is geen toezegging.  

 • Ik heb een waardeoverdracht laten uitvoeren. Waarom zie ik dat bedrag niet op mijn pensioenoverzicht?

  Het pensioen dat je er door waardeoverdracht bij hebt gekregen, staat niet apart vermeld op je pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in je pensioenoverzicht als je van ons een bevestiging hebt gekregen. Heb je nog geen bevestiging gekregen? Dan is je verzoek nog niet verwerkt in onze administratie.

 • Waar is het pensioen voor mijn ex-partner?

  Ben je gescheiden, heb je jouw pensioen gedeeld met je ex-partner en heb je hierover vóór 1 januari bericht ontvangen van ons fonds? Dan is het pensioen voor je ex-partner afgetrokken van je opgebouwde pensioen. Daardoor is je pensioen lager.

 • De bedragen op Mijnpensioenoverzicht.nl zijn niet hetzelfde als op mijn pensioenoverzicht. Klopt dat?

  Het is mogelijk dat jouw gegevens op  Mijnpensioenoverzicht.nl  nog niet zijn aangepast. In dat geval ga je uit van de gegevens die op jouw pensioenoverzicht staan. Jouw nieuwe gegevens komen zo snel mogelijk beschikbaar op  Mijnpensioenoverzicht.nl .

Veelgestelde vragen voor deelnemers over toekomst TrueBlue

Veelgestelde vragen voor werkgevers over toekomst TrueBlue