Veelgestelde vragen voor deelnemers over de toekomst van TrueBlue

Terug naar het overzicht
 • Wat gebeurt er met de opbouw van mijn pensioen? En wanneer?

  Bouw je pensioen op bij een werkgever die verplicht is aangesloten bij TrueBlue? Dan bouw je vanaf 1 april 2020 pensioen op bij PNO Media, dus niet meer bij TrueBlue.

  Bouw je pensioen op bij een werkgever die niet verplicht is aangesloten bij TrueBlue? Dan hoor je binnenkort van je werkgever bij welk fonds je vanaf 1 april 2020 pensioen gaat opbouwen. Je werkgever mag dit zelf kiezen.

 • Verandert er vanaf 1 april 2020 iets aan mijn pensioenopbouw? Of aan mijn premie?

  We informeren je op een later moment uitgebreider over de (beperkte) wijzigingen in de pensioenregeling.

 • Wat gebeurt er met het pensioen dat ik al bij TrueBlue heb opgebouwd?

  Dat blijft gewoon van jou. Het bestuur van TrueBlue – dus niet je werkgever – neemt nog een besluit over waar de opgebouwde pensioenen worden ondergebracht. De komende maanden hoor je hierover meer. Tot 1 april 2020 verandert er in ieder geval niets.

 • Wat gebeurt er met de pensioenuitkering die ik nu van TrueBlue krijg?

  Daarover neemt het bestuur van TrueBlue – dus niet je werkgever – nog een besluit. De komende maanden hoor je hierover meer. Tot 1 april 2020 verandert er in ieder geval niets.

 • Waarom wil TrueBlue mijn pensioen op 1 april 2020 onderbrengen bij een ander fonds?

  Ons pensioenfonds is vertrouwd en geeft veel ruimte om onze eigen pensioenregeling uit te voeren. Maar dat wordt wel steeds duurder. De kosten stijgen, onder andere doordat er niet genoeg nieuwe medewerkers pensioen bij ons opbouwen. Daarom kan de pensioenregeling beter bij een groter pensioenfonds worden ondergebracht.

  PNO Media is een groot pensioenfonds dat de pensioenen regelt van bijna 60.000 mensen in de creatieve sector. Dat biedt niet alleen zekerheid en continuïteit, maar het het zorgt er ook voor dat een groter deel van de pensioenpremie die jij en je werkgever betalen, ten goede komt aan je pensioen. Bij dit fonds is jouw pensioenopbouw in goede handen.

  Lees ook het nieuwsbericht van 24 mei.

 • Wie zijn bij de gesprekken over deze overstap betrokken?

  Alle werkgevers met een pensioenregeling van TrueBlue. Zij zijn vertegenwoordigd in het bestuur. Ook de werknemersorganisaties, het Verantwoordingsorgaan en de Raad van toezicht zijn bij de gesprekken betrokken.

 • Hoe zit het met de dekkingsgraad van TrueBlue en PNO Media?

  Op 31 oktober 2019 was de beleidsdekkingsgraad van PNO Media 98,8%. Die was hoger dan de beleidsdekkingsgraad van TrueBlue (97,1%). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de 12 laatste actuele dekkingsgraden. De actuele dekkingsgraad van PNO Media was iets lager dan die van TrueBlue. Maar de actuele dekkingsgraad is een momentopname. Daarom geeft de beleidsdekkingsgraad beter aan hoe het fonds ervoor staat.

 • Wordt mijn pensioen op 1 januari 2020 verlaagd?

  Nee. Lees hierover meer in het nieuwsbericht. Wat er volgend jaar gebeurt, weten we nu nog niet. Dat hangt af van het herstelplan dat we begin 2020 gaan opstellen. Dat staat los van de overgang naar PNO Media.

 • Wordt mijn pensioen op 1 april 2020 verlaagd?

  Of PNO Media de middelloonpensioenen in 2020 moet verlagen, is pas eind 2019 bekend. Maar een eventuele verlaging geldt dan niet voor het pensioen dat je vanaf 1 april daar opbouwt met de middelloonregeling. Het is nu nog niet bekend of PNO Media in 2021 de pensioenen moet verlagen.