Veelgestelde vragen over het pensioenoverzicht

Terug naar het overzicht
 • Hoe vaak krijg ik een pensioenoverzicht?

  Je krijgt elk jaar een pensioenoverzicht. Ben je geen deelnemer meer van de pensioenregeling van TrueBlue? Dan krijg je 1 keer in de 5 jaar een pensioenoverzicht toegestuurd. Online is er elk jaar een nieuw pensioenoverzicht. Je kunt dit downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website.

 • Op welke gegevens is mijn pensioenoverzicht gebaseerd?

  Je pensioenoverzicht is gebaseerd op de gegevens die op 31 december van afgelopen jaar bij ons bekend waren.

 • Bij 'indiensttreding', 'begin deelneming' en/of 'begin pensioenopbouw' staat een verkeerde datum. Hoe kan dit?

  Op je pensioenoverzicht kan een andere datum staan dan de echte datum waarop je in dienst bent gekomen. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Bijvoorbeeld:

  • Fusie, overname of overstap naar een andere vestiging
   De datum van deze gebeurtenis wordt dan op je pensioenoverzicht vermeld.
  • Herintreden bij je oude werkgever
   De datum van je nieuwe dienstverband is vermeld op je pensioenoverzicht. Je hebt misschien aparte pensioenrechten uit je oude en nieuwe dienstverband, die later zijn samengevoegd.
  • Start pensioenregeling
   Je werkte al bij je werkgever, maar je werkgever is later aangesloten bij TrueBlue. Je bouwt dan pensioen op vanaf het moment dat je werkgever zich aansloot en jouw loongegevens heeft doorgegeven aan TrueBlue.


  Op je pensioenoverzicht staat dus de datum van je nieuwe situatie. Dit heeft geen gevolgen voor je pensioenopbouw.

 • Als niets verandert, hoe ziet mijn pensioen er dan straks uit?

  Dat kunnen wij niet zeggen. De kans is heel klein dat er tussen nu en je pensioendatum niets verandert in je werk- of privésituatie of bij ons pensioenfonds. Daarnaast kan de overheid regels aanpassen, waardoor je pensioen anders uitpakt. Ook de economie speelt een belangrijke rol. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je een inschatting zien van hoeveel pensioen je straks zou kunnen hebben. Dat is een voorspelling op basis van de gegevens die nu bekend zijn. Dit geeft je een indruk van wat je ongeveer kunt verwachten. Het bedrag dat je daar ziet, is geen toezegging.  

 • Ik heb een waardeoverdracht laten uitvoeren. Waarom zie ik dat bedrag niet op mijn pensioenoverzicht?

  Het pensioen dat je er door waardeoverdracht bij hebt gekregen, staat niet apart vermeld op je pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in je pensioenoverzicht als je van ons een bevestiging hebt gekregen. Heb je nog geen bevestiging gekregen? Dan is je verzoek nog niet verwerkt in onze administratie.

 • Waar is het pensioen voor mijn ex-partner?

  Ben je gescheiden, heb je jouw pensioen gedeeld met je ex-partner en heb je hierover vóór 1 januari bericht ontvangen van ons fonds? Dan is het pensioen voor je ex-partner afgetrokken van je opgebouwde pensioen. Daardoor is je pensioen lager.

 • De bedragen op Mijnpensioenoverzicht.nl zijn niet hetzelfde als op mijn pensioenoverzicht. Klopt dat?

  Het is mogelijk dat jouw gegevens op  Mijnpensioenoverzicht.nl  nog niet zijn aangepast. In dat geval ga je uit van de gegevens die op jouw pensioenoverzicht staan. Jouw nieuwe gegevens komen zo snel mogelijk beschikbaar op  Mijnpensioenoverzicht.nl .

 • Het pensioen staat er in drie bedragen. Wat moet je daarmee?

  Het middelste bedrag kun je gebruiken om na te gaan of het verwachte pensioen voor jou genoeg is om van rond te komen. De andere twee bedragen geven aan in welke richting je pensioen bij ons fonds zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie.

  Het zit mee als het economisch gezien veel beter gaat dan verwacht. Het is een mogelijke toekomst waarin de rendementen op de beleggingen hoger uitvallen dan verwacht. De rente stijgt en de prijzen stijgen niet of dalen misschien zelfs. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar áls deze situatie zich voordoet, dan zie je bij de rechter pijl wat dit zou betekenen voor jouw pensioen. En omgekeerd. Als het economisch gezien slechter gaat dan verwacht, dan zie je bij de linker pijl wat dit zou betekenen voor je pensioen.

   

  Uw pensioen zal nooit ineens gelijk zijn aan het linker (of het rechter) bedrag. Als het langere tijd tegenzit (of meezit) in de economie zal het verwachte pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager (of hoger) worden. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) uw pensioen te checken. Zo ziet u in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

  Wilt u een totaaloverzicht van het pensioen dat u via uw werkgever(s) hebt opgebouwd en de AOW van de overheid? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar ziet u ook deze drie bedragen.

 • Hoe groot is de kans dat je het laagste of het hoogste bedrag krijgt dat je ziet?

  Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog je pensioen uitvalt in elke toekomst.

  In 5% van die scenario’s komt jouw pensioen bij ons fonds lager uit dan het bedrag dat je links ziet staan. In 5% van de scenario’s komt je pensioen hoger bij ons fonds uit dan het bedrag dat je rechts ziet staan. Zoals het er nu naar uitziet is er 90% kans dat jouw pensioen uitkomt op een bedrag tussen het linker en rechter bedrag.

 • Hoe groot is de kans dat je het middelste van de drie bedragen krijgt?

  Het antwoord is misschien bijzonder, want die kans is heel klein. Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog je pensioen bij ons fonds uitvalt in elke toekomst.

  De gemiddelde uitkomst zie je in het midden bovenaan. Er is op dit moment 50% kans dat je pensioen lager uitvalt. En er is op dit moment 50% kans dat je pensioen hoger uitvalt. De kans dat je precies dit bedrag krijgt is heel klein.

  Het gaat er vooral om dat je ziet in welke richting je pensioen zich kan ontwikkelen als het langere tijd mee- of tegenzit. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) je pensioen te checken. Zo zie je in welke richting jouw pensioen zich ontwikkelt.

  Wil je een totaaloverzicht van het pensioen dat je via je werkgever(s) hebt opgebouwd en de AOW van de overheid? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar zie je ook deze drie bedragen.