Veelgestelde vragen over het pensioenoverzicht

Terug naar het overzicht
 • Hoe vaak krijg ik een pensioenoverzicht?

  Je krijgt elk jaar een pensioenoverzicht. Ben je geen deelnemer meer van de pensioenregeling van TrueBlue? Dan krijg je 1 keer in de 5 jaar een pensioenoverzicht toegestuurd. Online is er elk jaar een nieuw pensioenoverzicht. Je kunt dit downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website.

 • Op welke gegevens is mijn pensioenoverzicht gebaseerd?

  Je pensioenoverzicht is gebaseerd op de gegevens die op 31 december van afgelopen jaar bij ons bekend waren.

 • Bij 'indiensttreding', 'begin deelneming' en/of 'begin pensioenopbouw' staat een verkeerde datum. Hoe kan dit?

  Op je pensioenoverzicht kan een andere datum staan dan de echte datum waarop je in dienst bent gekomen. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Bijvoorbeeld:

  • Fusie, overname of overstap naar een andere vestiging
   De datum van deze gebeurtenis wordt dan op je pensioenoverzicht vermeld.
  • Herintreden bij je oude werkgever
   De datum van je nieuwe dienstverband is vermeld op je pensioenoverzicht. Je hebt misschien aparte pensioenrechten uit je oude en nieuwe dienstverband, die later zijn samengevoegd.
  • Start pensioenregeling
   Je werkte al bij je werkgever, maar je werkgever is later aangesloten bij TrueBlue. Je bouwt dan pensioen op vanaf het moment dat je werkgever zich aansloot en jouw loongegevens heeft doorgegeven aan TrueBlue.


  Op je pensioenoverzicht staat dus de datum van je nieuwe situatie. Dit heeft geen gevolgen voor je pensioenopbouw.

 • Als niets verandert, hoe ziet mijn pensioen er dan straks uit?

  Dat kunnen wij niet zeggen. De kans is heel klein dat er tussen nu en je pensioendatum niets verandert in je werk- of privésituatie of bij ons pensioenfonds. Daarnaast kan de overheid regels aanpassen, waardoor je pensioen anders uitpakt. Ook de economie speelt een belangrijke rol. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je een inschatting zien van hoeveel pensioen je straks zou kunnen hebben. Dat is een voorspelling op basis van de gegevens die nu bekend zijn. Dit geeft je een indruk van wat je ongeveer kunt verwachten. Het bedrag dat je daar ziet, is geen toezegging.  

 • Ik heb een waardeoverdracht laten uitvoeren. Waarom zie ik dat bedrag niet op mijn pensioenoverzicht?

  Het pensioen dat je er door waardeoverdracht bij hebt gekregen, staat niet apart vermeld op je pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in je pensioenoverzicht als je van ons een bevestiging hebt gekregen. Heb je nog geen bevestiging gekregen? Dan is je verzoek nog niet verwerkt in onze administratie.

 • Waar is het pensioen voor mijn ex-partner?

  Ben je gescheiden, heb je jouw pensioen gedeeld met je ex-partner en heb je hierover vóór 1 januari bericht ontvangen van ons fonds? Dan is het pensioen voor je ex-partner afgetrokken van je opgebouwde pensioen. Daardoor is je pensioen lager.

 • De bedragen op Mijnpensioenoverzicht.nl zijn niet hetzelfde als op mijn pensioenoverzicht. Klopt dat?

  Het is mogelijk dat jouw gegevens op  Mijnpensioenoverzicht.nl  nog niet zijn aangepast. In dat geval ga je uit van de gegevens die op jouw pensioenoverzicht staan. Jouw nieuwe gegevens komen zo snel mogelijk beschikbaar op  Mijnpensioenoverzicht.nl .