Kinderen

Wijzigingen in mijn privéleven

Je hebt een kind gekregen? Dat hoef je niet aan ons door te geven. Als jij komt te overlijden, krijgt jouw kind een wezenpensioen. 

Onder kinderen verstaan we:

  • je eigen kinderen en geadopteerde kinderen
  • stief- en pleegkinderen die je als eigen kinderen opvoedt

Dit zijn de voorwaarden

  • je kind is vóór jouw pensioendatum geboren, en
  • je kind is nog geen 18 jaar, of:
  • je kind is nog geen 27 jaar (bij studerende kinderen die wekelijks meer dan 20 uur dagonderwijs volgen)

Wil je weten wat er voor jouw kinderen geregeld is? Alle bedragen staan op het jaarlijkse pensioenoverzicht.