Samenwonen

Wijzigingen in mijn privéleven

Je gaat samenwonen. Als je overlijdt, kan jouw partner recht hebben op partnerpensioen. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Het is belangrijk dat je je partner aanmeldt bij TrueBlue.

Dit zijn de voorwaarden

  • Er is een notarieel samenlevingscontract.
  • Jij en je partner staan minstens 6 maanden op hetzelfde adres bij de gemeente ingeschreven.
  • Jouw partner is geen bloed- of aanverwant in de eerste graad.

Zo regel je het

Is alles in orde? Dan krijg je van ons een bevestiging dat jouw partner is aangemeld. Wil je weten wat er voor jouw partner geregeld is? Alle bedragen staan straks op het jaarlijkse pensioenoverzicht.