Weg bij TrueBlue

Wijzigingen in mijn werk

Je hebt een andere baan of je wordt werkloos. Hoe zit het met je pensioen bij TrueBlue?

Je werkgever meldt je af bij TrueBlue. Je salaris stopt en je betaalt geen pensioenpremie meer. Je hoort van ons hoeveel pensioen je bij ons hebt opgebouwd en wat er verder voor je geregeld is.

Dit kun je verder regelen

  • Heb je nog geen nieuwe pensioenregeling? En wil je wel pensioen blijven opbouwen? Dan kun je jouw pensioenopbouw bij TrueBlue tijdelijk vrijwillig voortzetten. Hieraan zijn voorwaarden verbonden.
  • Ligt je opgebouwde pensioen onder de wettelijke afkoopgrens (€ 497,27 in 2020)? Dan dragen wij dit pensioen automatisch over naar je nieuwe pensioenfonds of verzekeraar.
  • Ligt je pensioen boven de wettelijke afkoopgrens (€ 497,27 in 2020)? En ga je bij een werkgever buiten de sector werken? Dan kun je jouw pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dit heet waardeoverdracht.