Verplichtstelling

Aansluiten bij TrueBlue

Ben je lid van de Werkgeversvereniging ICT? Dan krijg je vanzelf een brief van TrueBlue over jouw aansluiting bij ons pensioenfonds.

De verplichtstelling geldt als:

  • jouw bedrijf lid is van de Werkgeversvereniging ICT, én 
  • de activiteiten van jouw bedrijf onder de omschrijving van de werkingssfeer van de ICK-CAO vallen

Vrijwillig aansluiten bij TrueBlue

Valt jouw bedrijf niet onder de werkingssfeer? Maar zijn de activiteiten wel verwant aan de digitale sector? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden jouw bedrijf vrijwillig bij TrueBlue aansluiten. Interesse? Neem dan contact met ons op.

Vrijstelling aanvragen

Soms kun je namens je werknemers vrijstelling van de verplichtstelling aanvragen. Daaraan zijn voorwaarden verbonden. Neem voor meer informatie contact met ons op.