Premiegegevens

Pensioenadministratie

Dit zijn de premiegegevens en kerncijfers tot 1 april 2020.

Middelloonregeling

  2019 2020
Kerncijfers    
Maximumloon € 66.079,- € 67.632,-
Franchise € 15.172,- € 15.591,-
Opbouwpercentage 1,738% 0,91%
     
Premie    
Werknemer 14,5% 14,5%
Werkgever 14,5% 14,5%
Totaal aan premie 29% 29%

Beschikbare premieregeling

De premiestaffel vind je in het Premieoverzicht Beschikbare Premieregeling. Dit overzicht staat op de Downloadspagina.

Fonds Collectieve Belangen voor de ICK

  2018 2019
Maximumloon € 64.783,- € 66.079,-
Werkgever 0,06% 0,06%
Werknemer 0,00% 0,00%
Totaal aan premie 0,06% 0,06%