Premiegegevens

Pensioenadministratie

Dit zijn de premiegegevens en kerncijfers voor 2018.

Middelloonregeling

  2017 2018
Kerncijfers    
Maximumloon € 63.826,- € 64.783,-
Franchise € 14.443,- € 14.686,-
Opbouwpercentage 1,875% 1,738%
     
Premie    
Werknemer 14% 14,5% 
Werkgever 14% 14,5% 
Totaal aan premie 28% 29%

Beschikbare premieregeling

De premiestaffel vind je in het Premieoverzicht Beschikbare Premieregeling. Dit overzicht staat op de Downloads pagina.  

Fonds Collectieve Belangen voor de ICK

  2017 2018
Maximumloon € 63.826,- € 64.783,-
Werkgever 0,06% 0,06% 
Werknemer 0,00% 0,00% 
Totaal aan premie 0,06% 0,06%