Werknemers aan- of afmelden

Pensioenadministratie

Is jouw bedrijf aangesloten bij TrueBlue? Dan bouwen jouw werknemers pensioen op bij ons.

Het is nodig dat je nieuwe werknemers aanmeldt. Of werknemers die uit dienst gaan, weer afmeldt. Want we berekenen de premie op basis van jouw personeelsbestand.

Werknemers aanmelden

Een nieuwe werknemer meld je binnen 1 maand na indiensttreding aan. Informatie over de exacte aanmeldprocedure ontvang je tijdig van TrueBlue. De werknemer ontvangt daarna binnen 3 maanden een welkomstbrief van ons. Uitzendkrachten en stagiaires hoef je niet aan te melden.

Werknemers afmelden

Een werknemer die uit dienst gaat, meld je binnen 1 maand af. De premiebetaling stopt. Gaat de werknemer werken bij een ander bedrijf dat is aangesloten bij TrueBlue? Dan bouwt hij via zijn nieuwe werkgever verder aan zijn pensioen.

Je wilt werknemers aan- of afmelden

  • Maakte je vóór 1 januari 2017 al gebruik van de pensioenaangifte? Dan kun je werknemers die deelnemen aan de middelloonregeling, aan- en afmelden via de pensioenaangifte. 
  • Maak je geen gebruik van de pensioenaangifte? Dan moet je de werkgeversportal gebruiken voor het aan- en afmelden van werknemers die deelnemen aan de middelloonregeling (DB-regeling).   
  • Werknemers die deelnemen aan de beschikbare premieregeling (DC-regeling), meld je aan en af via de werkgeversportal.

Heb je vragen over de beschikbare premieregeling? Bel dan: 088 - 116 30 61.