Onze bestuurders aan het woord

Hans.png

Hans Keukelaar:

'Vorig jaar hebben maar liefst 34 nieuwe werkgevers zich aangesloten bij TrueBlue. Op zich niet verrassend als je kijkt naar de voordelen van ons pensioenfonds. We zijn een modern en transparant fonds waar werkgevers én werknemers veel te kiezen hebben. 

Maar het belangrijkste is dat de werknemers goed worden verzorgd door onze pensioenregelingen.

Zij komen bij ons op de eerste plaats. Daarmee dienen we indirect ook de werkgeversbelangen. Zo is er premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, heeft het nabestaandenpensioen een goede risicodekking en bouwen werknemers in de middelloonregeling nabestaandenpensioen op. We hebben kwalitatief gewoon heel goede regelingen. Ook focussen we continu op verlaging van de kosten, zodat zoveel mogelijk geld overblijft voor de pensioenen.'

Hans vertegenwoordigt de werkgevers in het bestuur, is de voorzitter van ons fonds en is lid van het dagelijks bestuur. Ook is hij voorzitter van de Werkgeversvereniging ICT. Hans is sinds zijn 30e actief binnen de IT-sector als HR-directeur.

 

Rob.png

Rob de Ridder:

'Wij streven naar een goed pensioen door focus op de toekomst. Die focus hebben wij als fonds hoog in het vaandel staan en ik ben nauw betrokken bij de ontwikkeling daarvan. Ik zet me als bestuurder in voor een goed pensioen voor onze deelnemers en voor verdere groei van het fonds. TrueBlue is hét fonds voor alle bedrijven in de digitale sector. Actief benaderen we bedrijven in onze sector die nog geen pensioenvoorziening voor hun werknemers hebben.

Een pensioenregeling is een zeer belangrijke arbeidsvoorwaarde voor werknemers. Het is van belang dat werkgevers zich hiervan bewust zijn. 

Als zij een goede pensioenregeling kunnen bieden aan hun bestaande en nieuwe werknemers, hebben zij een belangrijke voorsprong op werkgevers die geen pensioenregeling aanbieden. Tevens benaderen wij actief pensioenfondsen in onze sector die op zoek zijn naar verregaande samenwerking.'

Rob vertegenwoordigt de gepensioneerden in het bestuur, is de secretaris van ons fonds en is lid van het dagelijks bestuur. Na afronding van zijn HBO-opleiding Informatica is hij direct gaan werken in de IT-sector en dat heeft hij tot zijn pensioen gedaan.

Hugo.png

Hugo Nieuwenhuijse:

'In Nederland neemt het aantal kleine en middelgrote pensioenfondsen af, waardoor een concentratie van gestandaardiseerde pensioenfondsen ontstaat. Ik denk niet dat dit een goede ontwikkeling is. Een klein of middelgroot pensioenfonds heeft wel degelijk bestaansrecht, en daarvoor maak ik me sterk. Als relatief jonge bestuurder begrijp ik goed wat speelt binnen ons pensioenfonds met jonge deelnemers.

Met TrueBlue zijn we in staat om de werkgevers en werknemers in de IT-sector te ontzorgen als het gaat om een goed pensioen.

Daar komt bij dat de IT-sector een groeisector is, wat de relevantie van een sterk fonds naar de toekomst nog groter maakt. TrueBlue is een professionele organisatie die de IT-werkgever begrijpt en weet wat zijn of haar wensen zijn. We bieden verschillende keuzemogelijkheden aan: een middelloonregeling en/of beschikbare premieregeling, maar ook inkoop van een uitkering op de pensioenleeftijd in onze middelloonregeling tegen een veel gunstiger tarief dan een verzekeraar biedt.'

Hugo vertegenwoordigt de werkgevers in het bestuur. Hij is tevens voorzitter van de beleggingscommissie en lid van de risicocommissie.

 undefined

Jacques Tuk: 

'Binnen de IT-sector is altijd veel aandacht geweest voor goede primaire arbeidsvoorwaarden en een leaseauto, maar voor de overige secundaire arbeidvoorwaarden is vaak minder aandacht. Dat is jammer. Juist door die goede primaire arbeidsvoorwaarden is een goed pensioen essentieel, anders ontstaat er een groot gat tussen het inkomen bij werkzaam en bij niet-werkzaam leven.

Vanuit mijn rol als OR-vertegenwoordiger in een landelijk platform van ondernemingsraden weet ik maar al te goed dat medewerkers erop willen kunnen vertrouwen dat hun pensioen goed geregeld is. Als je goed weet uit te leggen wat ze ervoor krijgen – en bovendien keuzes biedt – hebben ze daar zeker ook wat voor over.

Een werkgever die een goede pensioenregeling biedt, maakt zich aantrekkelijk voor zijn medewerkers.

Vooral als er veel keuzemogelijkheden zijn die goed aansluiten bij de mogelijkheden van de werkgevers en de wensen van de medewerkers. Ik denk dat TrueBlue als pensioenfonds perfect in dat plaatje past.'

Jacques vertegenwoordigt de werkgevers in het bestuur. Hij was van 1987 tot 2016 werkzaam binnen de IT-sector. Bij zijn laatste werkgever was hij secretaris van het toenmalige ondernemingspensioenfonds, dat op 1 januari 2015 opging in TrueBlue.